សារ៉ាយ សក្ខណា- Saray SakNa 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » Khmer Stars Profile » សារ៉ាយ សក្ខណា- Saray SakNa

សារ៉ាយ សក្ខណា- Saray SakNa

Go down  Message [Page 1 of 1]

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster

សារ៉ាយ សក្ខណា- Saray SakNa 142

ឈ្មោះ: សារ៉ាយ សក្ខណា
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត: ២៥, ០៣, ១៩៩១
ទីកន្លែងកំណើត: ភ្នំពេញ
ឪពុកឈ្មោះ: ជា សារ៉ាយ
ម្ដាយឈ្មោះ: ចាប់ ផាន់សម្ផស្ស
បងប្អូន: ០៤ (កូនទី ០១)
កំពស់: ១,៦៦cm
ទំងន់: ៤៦kg
កំរិតវប្បធម៌: ថ្នាក់ទី១១
ចំណង់ចំណូលចិត្ត: ថតរូប
ពេលទំនេរ: មើលទូរទស្សន៍និងស្ដាប់ចំរៀង
សំលៀកបំពាក់: សាមញ្ញ
បំណងប្រាថ្នា: ចង់ក្លាយជាអ្នកជំនួញ
អាហារចូលចិត្ត: សម្ល ម្ជូរ
បង្អែម: ចេកខ្ទិះ
ពណ៌: ខ្មៅ


សារ៉ាយ សក្ខណា- Saray SakNa Sans_t30


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
សារ៉ាយ សក្ខណា- Saray SakNa 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

rosezana

rosezana
Junior Member
Junior Member
សារ៉ាយ សក្ខណា- Saray SakNa 133801


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
សារ៉ាយ សក្ខណា- Saray SakNa Amour សារ៉ាយ សក្ខណា- Saray SakNa 28286 សារ៉ាយ សក្ខណា- Saray SakNa 762862 សារ៉ាយ សក្ខណា- Saray SakNa 28286 សារ៉ាយ សក្ខណា- Saray SakNa Amour
View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum