ឆ្កែ 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » ឆ្កែ

ឆ្កែ

Go down  Message [Page 1 of 1]

1ឆ្កែ Empty ឆ្កែ on 15th September 2013, 4:04 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
មានគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាឆ្កែលូតែនៅស្រុកខ្មែរ  ?  ចុះ  ឆ្កែនៅអាមេរិកឬនៅ Europe ម៉េចក៏មិនដែលលឺសូរលូម្ដងសោះ  ?។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

2ឆ្កែ Empty Re: ឆ្កែ on 15th September 2013, 4:28 am

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
mork pi chkae see kmouch , khmer nov srok kei nov knong home and nov knong home ot kmoch tei , chkae nov khmer nov krov p^teas yop leung vea see kmoch der nhae knea jerng vea jealous kir lo pa'oeul kmoch os nong tov Razz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ឆ្កែ 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

3ឆ្កែ Empty Re: ឆ្កែ on 15th September 2013, 4:29 am

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
niyeay kmoch douch prir cha'oeung knang nov mnak aeng phorng , roleuy roleuy kharng kroy mech derng lolzzzzzzzz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ឆ្កែ 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

4ឆ្កែ Empty Re: ឆ្កែ on 16th September 2013, 7:22 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
*PheaKdeySnaeh* wrote:mork pi chkae see kmouch , khmer nov srok kei nov knong home and nov knong home ot kmoch tei , chkae nov khmer nov krov p^teas yop leung vea see kmoch der nhae knea jerng vea jealous kir lo pa'oeul kmoch os nong tov Razz
ចេះតែមានហើយភក្ដីស្នែហ៏នេះ ។ឆ្កែ 4204982309


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

Sponsored content


Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum