តើមានឆ្ងល់ឬទេ ​? 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » តើមានឆ្ងល់ឬទេ ​?

តើមានឆ្ងល់ឬទេ ​?

Go down  Message [Page 1 of 1]

1តើមានឆ្ងល់ឬទេ ​? Empty តើមានឆ្ងល់ឬទេ ​? on 16th September 2013, 7:33 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
តាមការកត់សម្គាល់គេសង្កេតឃើញថា  តាៗច្រើនទៅ( ស្លាប់ )មុនយាយ ។  សួរថាតើមកពីហេតុអ្វី  ?។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

2តើមានឆ្ងល់ឬទេ ​? Empty Re: តើមានឆ្ងល់ឬទេ ​? on 6th December 2013, 7:28 am

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
because male use much power and some of them smoke and drink any kind of alcohol. that's the reasons why old male died before old female

View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum